§56-aftale (ved kronisk lidelse)

§56 kronisk lidelse
En § 56-aftale kan være løsningen, hvis du har tilbagevendende fravær på grund af en langvarig eller kronisk lidelse eller behov for behandling.

I disse tilfælde kan din arbejdsgiver og kommunen indgå en aftale om refusion af sygedagpenge fra din første sygedag. 

Formålet med aftalen er, at sikre dig et bedre udgangspunkt for at bevare dit job på trods af sygdom og deraf fravær fra arbejdet.
 

Vilkår

  • Din sygdomsrisiko skal være væsentlig forøget, og fraværet skal lægeligt skønnes at udgøre mindst 10 fraværsdage inden for et år.
  • Aftalen kan indgås for 2 år af gangen.
  • Aftalen gælder kun den konkrete lidelse, som ligger til grund for aftalen.
  • Refusionsretten omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser, behandlinger, efterbehandlinger, kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation i forbindelse hermed.


Har du brug for yderligere information om § 56-aftale, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs og Borgerservice på tlf. 87 53 50 00.


Du kan også se mere om §56-aftale og blanket DP 211 på www.borger.dk

 

Opdateret: 07/02/2020 - 10:34