Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse
Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af sygdom eller ulykke.

Ved at arbejde aktivt med arbejdsfastholdelse kan arbejdsgiver sammen med den sygemeldte og Jobcenteret være med til at opnå kortere sygefraværsperioder eller måske endda hindre, at der opstår en fraværsperiode.

På Jobcenter Syddjurs er der ansat fastholdelseskonsulenter, der kan rådgive og vejlede virksomheder og medarbejdere omkring den vifte af muligheder der eksisterer for at fastholde medarbejderne.

For at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal personen have haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler.

Læs nærmere om de enkelte redskaber under de særskilte punkter.

 

Ansættelse under de sociale kapitler

Delvis sygemelding/delvis raskmelding

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Mentorordning

Omplacering i virksomhed

Personlig assistanceordning

Virksomhedspraktik

§ 56-aftale (ved kronisk lidelse)

 

 

Har du brug for yderligere information om arbejdsfastholdelse, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs på tlf. 87 53 54 40.


Her kan du finde mere relevant information:

Borger.dk om fleksjob

Opdateret: 07/02/2020 - 10:14