Arbejdsprøvning

Projektcenter Syddjurs
Projektcenter Syddjurs er Syddjurs Kommunes center for udvikling af arbejdsevne

Projektcenter Syddjurs leverer en række ydelser til Jobcenteret på arbejdsmarkedsområdet.

Pt. laver Projektcenteret udviklingsforløb, etablerer nyttejob og praktik forløb ligesom de står for en række mentorforløb.

Der laves tilbud til kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende.

Det er Jobcenter Syddjurs, der visiterer borgere til Projektcenterets ydelser, og det kræver derfor en bevilling fra din sagsbehandler, hvis du skal have sådan et tilbud. Det er ikke alle borgere, der kan få de samme typer af tilbud, da jobcentret bruger forskellige tilbudsformer til forskellige gruppe.

Projektcenteret forpligter sig på nytænkning, samarbejde og omsætning af ny viden på arbejdsmarkedet til en helhedsorienteret indsats for dig, indenfor de rammer, som Jobcenter Syddjurs beder os om at arbejde indenfor.

 
Hvis du vil vide mere så se her:  www.pc-syddjurs.dk


Her kan du eventuelt finde relevant information: Ressourceforløb

Opdateret: 10/11/2017 - 10:34