Fleksjob

Fleksjob
Fleksjobbet kan være i dit nuværende job eller i et andet job, hvor der tages hensyn til din nedsatte arbejdsevne

Fleksjob er et fuldtidsjob, men kan i visse tilfælde også tilbydes som deltid. Aflønningen i fleksjob sker således, at personen, der er ansat i fleksjob, får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der udføres. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen på ca. 200.000 kr., som aftrappes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren.
 

Følgende kriterier skal opfyldes, for at du kan godkendes til fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen og ikke modtage førtidspension
  • Du kan ikke fastholde eller få et job på normale vilkår eller kunne opnå ansættelse i skånejob.
  • Du har en varig og væsentlig begrænsning af din arbejdsevne af fysiske, psykiske eller sociale årsager inden for alle brancher og stillinger. Arbejdsprøvning benyttes til at afgøre dette.
  • Dine muligheder for revalidering, aktivering eller andre foranstaltninger som f.eks. omplacering på din arbejdsplads skal være afprøvet og fundet udtømt.

 

Ledig fleksjobber

Alle ledige fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse på et niveau, der er afhængigt af deres hidtidige forsørgelsesgrundlag. Ledighedsydelsen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til 89 pct. af dagpengenes højeste beløb.

Modtagere af ledighedsydelse skal lægge deres CV i jobnet, møde til CV-samtaler, deltage i tilbud for at forbedre mulighederne for at få et fleksjob, det kan f.eks. være hjælp til jobsøgning eller et 6-ugers selvvalgt uddannelsesforløb, praktik og være aktivt arbejdssøgende.

Som ledig fleksjobber skal du som minimum have en individuel samtale med kommunen, hver gang du har været ledig i 3 måneder.

Når du har været ledig i 6 måneder, har du ret til at blive henvist til anden aktør.

Efter 12 måneders ledighed skal du henvises til anden aktør, når kommunen har vurderet, at du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob. 
 

Ledighedsydelse til ledige visiteret til fleksjob

 

Du kan finde mere information her:

Borger.dk om fleksjob

Skånejob

 

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Opdateret: 07/02/2020 - 10:18