Flygtning/indvandrer

Flygtning/invandrer
Jobcenter Syddjurs har en række tilbud, som kan være med til at gøre dig parat til job og bidrage til at integrere dig i det danske samfund, så du hurtigst muligt kan klare dig selv økonomisk.

Jobcenter Syddjurs kan bl.a. hjælpe dig i gang med danskundervisning på sprogskole, tilbyde formidling af virksomhedspraktik samt rådgive om jobsøgning og uddannelsesmuligheder.

Som udlænding under Integrationsloven eller som kontanthjælps-/starthjælpsmodtager har du mulighed for at deltage i tilbudsforløb gennem Jobcenter Syddjurs. Dette skal aftales med din sagsbehandler som en af de aktiviteter aftalt i din integrationskontrakt.

Jobcenter Syddjurs samarbejder med forskellige aktører, bl.a. Dansk Flygtningehjælp, om kursusforløb, hvor du eksempelvis modtager undervisning i forhold på det danske arbejdsmarked og i jobsøgning.

Et sådant forløb kan kombineres med virksomhedspraktik, hvor du får mulighed for at afprøve dig selv på en typisk dansk arbejdsplads.
__________________________________________________________

Har du opholdstilladelse efter Integrationsloven, er Jobcenter Syddjurs forpligtet til at tilbyde dig et 3-årigt integrationsprogram, som beskrives i en integrationskontrakt.


Kontrakten indeholder dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål samt indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes. Kontrakten skal underskrives af både dig og Syddjurs Kommune og er gensidig forpligtende.

Integrationsprogrammets formål er at hjælpe dig til hurtigst muligt at kunne klare dig selv uden økonomisk hjælp fra kommunen.

I integrationsprogrammet kan der udover aftale om danskundervisning også indgås aftale om virksomhedspraktik eller uddannelse.

Din individuelle indsats aftales med din sagsbehandler.

Kommunen skal mindst hver tredje måned foretage en opfølgning på integrationskontrakten, og kontrakten skal justeres efter behov.

Du underskriver samtidig med integrationskontrakten en erklæring om aktivt medborgerskab i det danske samfund. 
 

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs, hvis du har spørgsmål til din situation.

Generel information kan du desuden finde på Nyidanmark.dk

Opdateret: 21/02/2020 - 09:51