Kontanthjælpsmodtager fra 30, eller under 30 år med erhvervs- kompetence uddannelse

Kontanthjælpsmodtager
Gældende for kontanthjælpsmodtagere på 30 år eller derover, eller under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Er du mellem 18 og 29 år, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, så klik her i stedet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvis du er eller bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse, skal du den første dag oprette dig som bruger på Jobnet med NEMID og melde dig ledig.

Information om hvad du skal huske for at sikre dig kontanthjælp - JOBNET

Information om Ret og Pligt som ledig - JOBNET

 

Du skal du møde op på jobcentret den første åbningsdag til en samtale og medbringe:

  • Id, fx sundhedskort (sygesikringskort), pas eller kørekort
  • Eventuel opsigelse eller andre dokumenter omkring din ledighed.

Vær opmærksom på åbningstiderne som ses til højre.
Skal du melde dig ledig og/eller ansøge om kontanthjælp, anbefales det, at du henvender dig i tidsrummet mellem kl. 10.00 – 14.30, så der er tid til at give råd og vejledning inden jobcentret lukker kl. 15.00.


Sagsbehandleren kan pege på, hvor der er jobåbninger i øjeblikket, og hvor der er mangel på arbejdskraft netop nu.

Er du ledig i en længere periode, er der forskellige muligheder, som kan gøre vejen til dit næste job kortere.

Du vil også blive tilbudt aktivering, som planlægges med udgangspunkt i dine erhvervs- og uddannelsesønsker med øje for dine beskæftigelsesmuligheder.


Hvad er en jobplan?

Du kan efter noget tid som ledig udarbejde en jobplan sammen med din arbejdsmarkedsrådgiver. Jobplanen beskriver dine personlige jobmål og de aktiviteter, der iværksættes, for at du kan opnå målene. En jobplan tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og ønsker til dit nye job, men jobplanen skal samtidig udformes, så dine mål passer til de konkrete behov, der er på arbejdsmarkedet netop nu.


Kurser

Får du kontanthjælp og er vurderet aktivitetsparat, kan du tale med din jobkonsulent om at få jobrettede kurser skrevet ind i din jobplan. Det kan for eksempel være AMU-kurser. Det vil sige korte, faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du godt vil have.
Se AMU-kurserne på UddannelsesGuiden.

 

Ydelseskontoret tager sig af alt omkring løbende ydelser som f.eks. kontanthjælp.
Modtager du allerede kontanthjælp kan du henvende dig direkte i Ydelseskontoret.
 

Læs om regler og takster for kontanthjælp og enkeltydelser på borger.dk

Se dine forventede ydelser.

 

Yderligere information om reglerne fås på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside

Opdateret: 21/02/2020 - 09:25