Mentor i virksomheden

Mentor i virksomheden
En mentor er en medarbejder, som skal støtte og introducere en ny medarbejder til jobbet, hvis Jobcenter Syddjurs vurderer, at personen har behov for ekstra støtte for at blive en succes på din virksomhed.

Mentoren er normalt en af virksomhedens faste medarbejdere, der i en periode købes fri fra normale arbejdsopgaver. Der kan dog også være tale om en ekstern konsulent.

Din virksomhed kan få tilskud til mentoren, hvis opgaven med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad virksomheden normalt gør for en ny medarbejder. Det er også muligt at få tilknyttet en mentor til personer i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud.
 

Vilkår

  • Tilskuddet dækker frikøb af den interne mentor eller lønomkostninger til den eksterne konsulent i et antal timer, der modsvarer opgaven.
  • Tilskuddet fastsættes efter aftale mellem Jobcenter Syddjurs og din virksomhed ud fra en konkret vurdering af, hvilket behov den nyansatte har.
  • Hvis mentoren er en intern medarbejder, kan der også bevilliges tilskud til uddannelse af denne, hvis det er nødvendigt.
  • Medarbejderen, der frikøbes som mentor, må ikke samtidig udføre sine normale arbejdsopgaver i den tid, han/hun er frikøbt.


Hvis du ønsker at høre nærmere om en mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs. 

Du kan eventuelt også finde relevant information på https://star.dk/handicap

Opdateret: 21/02/2020 - 10:41