Personlig assistance

Personlig assistance
Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selvom dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af f.eks. synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.


Vilkår

  • Du skal generelt kunne udføre de faglige indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver - og må ikke fungere som afløsning eller medhjælp.
  • Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at din lidelse eller handicap er af varig karakter.
  • Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.
  • Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.
  • Personlig assistance ordningen er varig, så længe der er behov i forbindelse med aktuelle job, og der er årlig opfølgning på ordningen.

 

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Har du brug for yderligere information om personlig assistance, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Du kan også finde relevant information om flere støtteordninger på:

http://www.bmhandicap.dk 

 

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 08/03/2019 - 09:46