Personlig assistance i virksomheden

Personlig assistance
Har en medarbejder en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan virksomheden få støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper medarbejderen med at udføre de opgaver, vedkommende ikke kan varetage på jobbet, selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger. 

Formålet med ordningen er, at medarbejderen ligestilles med andre beskæftigede.
 

Vilkår

  • Medarbejderen skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.
  • Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at medarbejderens lidelse eller handicap er af varig karakter.
  • Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.
  • Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.


Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance.pdf

Har du brug for yderligere information om personlig assistance, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Du kan også finde relevant information om flere støtteordninger på:

http://www.bmhandicap.dk

 

http://www.cabiweb.dk/guide-fleksjob

 

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 08/03/2019 - 09:52