Reform af førtidspension og fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte en en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft.

Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne.

Se mere om virkningerne af reformen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Opdateret: 01/04/2016 - 09:04