Sygdom

Individuel opfølgning på dit sygdomsforløb

  Læs mere om de forskellige indsatser i forbindelse med sygdom, øverst i menuen til venstre.


I forbindelse med længerevarende sygdom, skal Jobcenter Syddjurs senest inden udgangen af 8. sygemeldingsuge tilrettelægge et individuelt opfølgningsforløb til dig for at hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Du vil derfor blive indkaldt til et informationsmøde i ca. 4. sygemeldingsuge.

Her orienteres du om dine rettidigheder og pligter som sygemeldt. Derudover informeres du om de muligheder, vi har, for at støtte dig i at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og dit individuelle opfølgningsforløb planlægges ud fra en kort samtale med en sagsbehandler.

Sagsbehandleren kan indhente oplysninger fra din læge, speciallæger, sygehus m.m., som skal indgå i vurderingen af din situation.

Efter informationsmødet vil du blive tilknyttet den sagsbehandler, som skal hjælpe dig i dit videre forløb frem til du ikke længere er sygemeldt. Efterfølgende skal du tale med din sagsbehandler enten hver fjerde uge eller hver tredje måned, alt efter hvad jobcentret vurderer, der er behov for.

Opfølgningsforløbet afhænger af, om du er sygemeldt fra et job eller som ledig. 
 

Sygemeldt fra job

Hvis du er sygemeldt fra job, vil Jobcenter Syddjurs i langt de fleste tilfælde umiddelbart efter den første samtale tage kontakt til din arbejdsgiver og indgå i en dialog omkring helt eller delvis tilbagevenden til din arbejdsplads enten i din gamle stilling eller i en ny jobfunktion.

Efter tre måneders sygemelding er jobcentret forpligtet til at vurdere din situation i forhold til hele din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.

Læs mere under Sygedagpengeforløb.

 

Sygemeldt som ledig

Hvis du er sygemeldt arbejdssøgende, skal jobcentret vurdere din sygemelding i forhold til det område, som du stod til rådighed for, før du blev sygemeldt. Der vil hurtigst muligt blive lagt en plan for, hvordan du kan vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Når du bliver syg som ledig, skal du melde dig syg på jobnet.dk og ansøge om sygedagpenge.

Er du a-kassemedlem, skal du også give din a-kasse besked, som vil melde din sygdom til Borgerservice.

Ved sygdom pga. graviditet gælder samme regler som ved anden sygdom.


Barsel. Under barsel skal du ikke sygemelde dig. 
Se mere ved Borgerservice eller på borger.dk.

 

Raskmelding. Når du bliver rask igen, skal du melde dig rask på Jobnet

 

Læs mere på Syddjurs kommunes hjemmeside om:  Sygedagpenge

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om: Jobafklaringsforløb

 

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Opdateret: 07/02/2020 - 10:33