Uddeling af gratis mundbind til borgere

Der udleveres ikke mundbind på bibliotekerne, ældrecentre eller i Borgerservice, så længe der er lukket ned p.g.a. Covid-19. Kontakt kommunen på 8753 5000, hvis du alligevel har brug for mundbind.

Syddjurs Kommune uddeler mundbind til brug i den kollektive trafik til kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde at købe mundbind.

Det er et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Regeringen har i den forbindelse besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde at købe mundbind.

For borgere i Syddjurs Kommune betyder det, at man kan få udleveret gratis mundbind, hvis man opfatter sig som en del af målgruppen. Man får udleveret 10 stykker ad gangen.

Mundbindene udleveres i Borgerservice på Ebeltoft Rådhus indenfor normal åbningstid – husk at bestille tid på 8753 5000.

Det er også muligt at få udleveret mundbind på bibliotekerne i Ebeltoft, Rønde, Kolind og Hornslet i den bemandede åbningstid, på kommunens ældrecentre eller via din sagsbehandler.

Kravet om mundbind i den offentlige trafik gælder indtil videre.

 

Opdateret: 08/01/2021 - 10:16